Histéria

PIL KAždý nesmrteľný

1841
Rodinný pivovar MARTINS je pivovar s dlhou tradíciou varenia piva, ktorý by sme založili v roku 1841 v Turčianskom Svätom Martine. Ako sládok by bol povolaný Josef Groll z Bavorska, ktorému by sme aj napriek jeho mladosti dali dôveru pri vytvorení receptúry nášho piva, s tým, že by využil mimoriadnu kvalitu vody vhodnej na varenie piva, ktorá sa nachádza v Martine. Samozrejme, že by mu bol poskytnutý najlepší slad, chmeľ a kvasnice. Hneď od začiatku by bolo zrejmé, že sa podarila mimoriadna kvalita piva, ktorá by sa pod značkou MARTINSky Urquell rozniesla svetom.
1843 – 1865

Pivo MARTINS sa stalo známe a mnohí slovenskí národní buditelia ako Janko Kráľ, Miloslav Hurban, Ľudovít Štúr, Ján Botto či Michal Miloslav Hodža si ho natoľko obľúbili, že s radosťou začali navštevovať Martin pod zámienkou národno-buditeľských stretnutí. Ľudovíta Štúra pivo MARTINS natoľko zaujalo, že sa rozhodol na základe martinského pivného prostredia ako základ pre spisovnú slovenčinu vybrať stredoslovenské nárečie. Pivovar MARTINS by sa určite stal súčasťou MARTINSkého memoranda zo 7. júna 1861, kde na základe dodržiavania pitného režimu zúčastnených došlo k mimoriadne odvážnym ustanoveniam zásadného významu pre slovenský národ. Na popud slovenských krajanov žijúcich v Amerike by bol v roku 1865 prvý export nášho piva do Ameriky. Americký zákazník bol natoľko uveličený, že sme v Amerike museli postaviť ďalšie tri pivovary.

1918 – 1945

MARTINS by určite bol aj súčasťou Martinskej deklarácie z 30. októbra 1918, ktorou Slovensko opúšťa rakúsko-uhorské pivné prostredie a súhlasí so spolužitím v jednom pivnom prostredí s českým národom. Náš pivovar, ktorý do 30. septembra 1938 varil iba svetlé ležiaky, reagoval na podpis Mníchovskej zrady (dohody) a okamžite začal variť čierne pivo, ktoré sa stalo tak obľúbené, že jeho spotreba prevyšovala spotrebu svetlých pív. Jeho predaj náhle dramaticky poklesol od 8. mája 1945, čo sme s nadšením privítali.

1948 – 1992
V niektorých nasledujúcich rokoch došlo k prudkému navýšeniu predaja čierneho piva ako počas znárodnenia vo februári 1948, v roku 1962 pri prehre československej futbalovej reprezentácie vo finále MS, alebo keď boli v roku 1992 zrušené odberné poukazy pre obchodnú sieť TUZEX. Od roku 1968 do roku 1989 predaj nevykazoval žiadne mimoriadne odchýlky, teda bol stále vysoký.
Súčasnosť
V roku 2015 prevzala pivovar MARTINS rodina Pilková od rodiny Pilkovej, ktorá investovala do úplne novej technológie, pričom využívame mimoriadne kvalitný martinský vodný zdroj.

Pri varení BIOLOGICKÉHO piva používame surovinové kvarteto:
• VODA – priamo z vrtu (bez chlóru).
• SLAD – výhradne vyrobený zo sladovníckeho jačmeňa
(nie kukurica, ryža, zemiakový škrob).
• CHMEĽ – výhradne používame české odrody chmeľov
(nepoužívame chmeľové extrakty).
• KVASNICE – tekuté s príchuťou jemne chlebovej zrelosti.
Receptúru používame pôvodnú, ktorú nám odovzdali naši predkovia, a ktorá je uložená na mimoriadne tajnom mieste zabezpečenom niekoľkými bezpečnostnými systémami v neznámom dome jedného zo synov na Kolónke za obrazom s tematikou „zamilovaní mladí ľudia v chmeľnici“.

Pri všetkej skromnosti, lepšie pivo ako MARTINS ste ešte nepili.

सभी विनय के साथ, आप मार्टिंस की तुलना में बेहतर बीयर नहीं पीते थे।

Dôležité informácie

Linka dôvery

0908 181 382

email

objednavky@pivovarmartins.sk

Linka autobusová

07, 10, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 55 stojí na zastávke Košúty a odtiaľ
5 min. chôdze ku šťastiu

Dôležitejšie informácie

Skutočné sídlo

Kde sa pivo leje a každý sa smeje, tam leží pivovar MARTINS.

Sídlo:

Priekopská 1, 036 08 Priekopa
Slovenská republika